Hem / Hemmets Journal / Vad är riskerna med Ginkgo biloba?

Vad är riskerna med Ginkgo biloba?

Jag har läst om Ginkgo biloba, att man har använt det i Kina väldigt länge. Min granne tar det och är väldigt nöjd, känner sig piggare och gladare. Är det något jag bör tänka på innan jag börjar ta det?

Inga-Lisa

Ginkgo biloba kallas också kinesiskt tempelträd och har använts i Kina länge. Det finns som godkänt traditionellt växtbaserat läkemedel på apotek och i hälsokostaffärer.

Det är godkänt för behandling av långvariga symptom hos äldre människor såsom minnesbesvär, koncentrationssvårigheter, yrsel, öronsusningar och trötthetskänsla, sedan läkare konstaterat att annan allvarlig sjukdom inte föreligger. Den vetenskapliga effekten vid minnesbesvär är dock inte vetenskapligt säker.

Om du använder ett blodförtunnande läkemedel, exempelvis , bör du kontrollera koaguleringsfunktionen innan du börjar med ett Ginkgo biloba-preparat. Berätta också för din läkare att du har för avsikt att börja med Ginkgo biloba.

Du bör inte använda Ginkgo biloba 14 dagar före en planerad operation på grund av ökad risk för blödning.

Om du har epilepsi bör du också vara försiktig med Ginkgo biloba. Det finns ett litet antal rapporter om ökad risk för epileptiska anfall vid samtidigt intag av Ginkgo biloba och läkemedel mot epilepsi.

Denna fråga besvarades i Hemmets Journal nr 6 2016.