Hem / Inflammation / Hur lång är den blodförtunnande effekten av Ipren?
Blodförtunnande effekt av Ipren varar ca 24-48 timmar.

Hur lång är den blodförtunnande effekten av Ipren?

På grund av en inflammation i knät tar sonen som är 14 år . Han blöder lätt näsblod och det tar lång tid innan det slutar.

Det står nåt i Fass om att Ipren kan göra att blödningstiden förlängs. Hur länge sitter den här blodförtunnande effekten av Ipren kvar?

/Stefan

Det stämmer att Ipren kan förlänga blödningstiden. Det kan också göra att man blöder lättare.

Det står så här i Fass: ”Ibuprofen kan orsaka förlängning av blödningstiden genom reversibel hämning av trombocytaggregationen. Den tromboxaninhiberande effekten är reversibel och står i direkt proportion till plasmakoncentrationen. Trombocytaggregationen återgår till normalvärden inom 24 timmar efter en enkeldos. Vid engångsdoser à 200-400 mg påverkas normalt ej blödningstiden.”

Det står också: ”Utsöndringen av är så gott som fullständig 24 timmar efter sista dos.”

Eftersom du tagit upprepade doser borde den blodförtunnande effekten sitta kvar i minst 24 timmar, men troligen inte mer än 48 timmar.

UPPDATERING

Efter att ibuprofen sattes ut/avslutades meddelar Stefan att näsblödningarna nu har minskat i omfattning.