sidfotfa1

Hej!

Du får detta brev för att du prenumererar på ett eller flera nyhetsbrev från Fråga Apotekaren. Du kan hantera din prenumeration längst ner i brevet.

Idag den 12 september är det migrän-dagen i hela världen. Migrän är akuta anfall av sprängande huvudvärk som oftast pågår i ett halvt till ett dygn. Värken blir värre när du anstränger dig fysiskt och rör på huvudet.

Orsaken är inte känd men migrän kan utlösas av till exempel stress, hormonförändringar eller viss mat och dryck. Risken att få migrän ökar om du har en släkting som har det. Migränanfall är nästan alltid ofarliga.

Nedan hittar du de senaste inläggen om migrän.

Hälsningar Fredrik Hed
leg apotekare, medicinjournalist
Fråga Apotekaren finns också på Facebook

De senaste inläggen om migrän:

Nytt migränläkemedel tillgängligt i Sverige

Aimovig är ett nytt migränläkemedel som nu finns i Sverige. Det innehåller den kemiska substansen erenumab och ska användas som en förebyggande behandling för personer med migrän. Erenumab har visats …
Läs mer
migränläkemedel

Vad är det för skillnad på NSAID och ASA?

skillnad på NSAID och ASA
Det är inte alls en konstig fråga. NSAID är namnet på en speciell grupp läkemedel som kallas Non Steroidal Anti-Inflammatory Drugs, eller på svenska Icke-steroida antiinflammatoriska medel. ASA används vid smärta …
Läs mer

Vad kan jag ta mot migrän när jag ammar?

Du ska inte använda Ignorin, som innehåller diklofenak. Du ska inte heller använda triptaner eller Citodon när du ammar, eftersom det går över i bröstmjölken och kan påverka barnet. Prata …
Läs mer
Du kan ta paracetamol vid migrän när du ammar

Varför fick jag Propranolol för blodtrycket?

Propranolol är bra om du också har t ex kärlkramp eller oregelbunden hjärtrytm
Det kan finnas flera olika anledningar till det. Propranolol är en betablockerare som används för att behandla högt blodtryck, hypertoni. Troligen har du något annat som läkaren vill behandla Det …
Läs mer

Diklofenak – mot smärta, inflammation och feber

Diklofenak är ett läkemedel som lindrar smärta, dämpar inflammation och sänker feber. Det tillhör en grupp läkemedel som kallas för cox-hämmare eller NSAID. Substansen finns i produkter som Arthrotec, Diclofenac, …
Läs mer
diklofenak

Vad kan jag kombinera med Johannesört?

johannesört påverkar effekten av andra läkemedel
Johannesört är ett traditionellt växtbaserat läkemedel med visst vetenskapligt stöd att det fungerar vid lätt nedstämdhet. De läkemedel som du framför allt ska undvika när du tar Johannesört är SSRI-preparat, …
Läs mer

Läkemedel mot epilepsi under graviditet ska granskas

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har inlett en granskning av användningen av läkemedel som innehåller valproat för behandling av flickor och kvinnor som är eller kan bli gravida. Läkemedlen är godkända …
Läs mer
Läkemedel mot epilepsi

Är ketoprofen bra om jag har högt blodtryck?

ketoprofen
Ja, det kan du göra, men det kan göra att ditt blodtryck stiger. Så det kanske inte är optimalt om du tar ett blodtryckssänkande läkemedel. Pröva paracetamol istället (Alvedon, Panodil …
Läs mer

Kan jag ta primperan utan att p-stavens effekt uteblir?

Det finns, vad jag kan hitta, inga rapporterade interaktioner (att de krockar med varandra), så det ska inte vara någon fara att ta det och Nexplanon samtidigt. Primperan används mot …
Läs mer
primperan

Kan jag ta medicinerna vid smärta och depression?

ta medicinerna
Det går normalt bra att kombinera dessa, men du kan känna av ökade biverkningar som yrsel, dåsighet och koncentrationssvårigheter. Vissa personer kan också uppleva försämrat omdöme. Du bör undvika eller …
Läs mer
sidfotfa1