sidfotfa1

De senaste inläggen om interaktioner

Över 80 000 äldre slipper olämpliga läkemedel

Projektet Koll på läkemedel visar stora framgångar kring äldres läkemedelsbehandling. Andelen personer över 80 år som får olämpliga läkemedel utskrivna har fortsatt att minskat till 13,9 procent under år 2018. …
olämpliga läkemedel

Kan jag ta Flexovital med mina andra läkemedel?

ta Flexovital
Det bör gå bra att ta Flexovital med dina andra läkemedel och kosttillskott. Det finns inga studier som har undersökt just den kombinationen, men det bör gå bra. Xarelto innehåller …

Fungerar Voxra och Citalopram med Ginkgo biloba?

Det finns en risk att Voxra och Citalopram krockar med varandra och ger biverkningar som epilepsiliknande anfall. Voxra kan också öka blodkoncentrationen av citalopram, viket kan öka risken för andra …
Voxra och Citalopram
sidfotfa1