Hem > Agomelatin

Agomelatin

Agomelatin tillhört en grupp som kallas övriga antidepressiva läkemedel. Det finns i läkemedlet och är avsett för vuxna.

Används så här

När man är deprimerad kan hjärnans system med signalsubstanser vara i obalans. ökar aktiviteten av signalsubstanserna i hjärnan, så att det blir balans igen. Läkemedel i gruppen övriga antidepressiva medel ökar på olika sätt halterna av någon eller flera av signalsubstanserna serotonin, noradrenalin och dopamin.

Fungerar så här

Agomelatin binder till receptorer i hjärnan som då aktiveras. I och med det ökar noradrenalin- och dopaminfrisättningen, men ingen påverkan ses på serotoninnivåerna utanför cellerna.

 

Agomelatin

Källa: 1177.se, Fass