Hem > Äldre

Äldre

Läkemedelsanvändningen bland äldre är ett problematiskt område; förskrivning av för höga doser, olämpliga läkemedel och biverkningar av behandling är vanligt. Varje år blir cirka 35 000 äldre så sjuka av sina läkemedel att de måste få sjukhusvård. Men det går att förebygga runt 60 procent av sjukhusinläggningarna. Därför finns speciella läkemedelsföreskrifter för äldre och läkemedel, samt vägledningar om läkemedelsgenomgångar.
Andelen äldre med olämpliga läkemedel har halverats

olämpliga läkemedel

Andelen personer över 80 år som får olämpliga läkemedel utskrivna har minskat från 32 procent 2010 till 15,2 procent 2017. Det visar resultat från projektet Koll på läkemedel som arbetar med äldres läkemedelsbehandling. Därmed är också ett av projektets mål uppnått: att halvera andelen från 2010 års nivå. Men variationen mellan …

Läs mer »

Vad hjälper mig mot dålig blodcirkulation?

dålig blodcirkulation

Jag har tilltagande problem med åderbråck och dålig blodcirkulation i benen, så kallad venös insufficiens. Jag tar inga läkemedel för detta. Senast jag var hos läkaren undersökta han hjärtat och påstod att det var bra. Han tyckte inte att mina problem var så allvarliga att jag behövde ta mediciner för …

Läs mer »

Beror mina besvär på överkänslighet?

överkänslighet

Jag är 76 år gammal och håller fortfarande på med lättare rehab efter en höftplastik 22/5 -17 (höger höft). Jag har också lite problem med min andning, samt stelhet i händer och ben, samt svullnad i ben och fötter. Har en ganska påtaglig slembildning på morgonen. Jag tar följande läkemedel …

Läs mer »

Vad kan jag göra åt min mans medicinlista?

medicinlista

Frågan gäller min man, 74 år. Han har Parkinson sedan ca 13 år med trolig parkinsondemens alt. Lewy Body-demens sedan 4 år. Sedan han flyttade till särskilt boende har han fått två nya mediciner, Circadin och Mirtazapin. Jag tycker han delvis har blivit mer förvirrad, ökade sömnsvårigheter, ständig hunger. Jag …

Läs mer »

Hjälper Madopark mot frontallobsdemens?

Madopark hjälper inte vid frontallobsdemens

Jag har en äldre kvinnlig släkting som behandlas med Norspan plåster för frontallobsdemens? Går det att ta Madopark och Norspanplåster samtidigt? Hjälper Madopark mot frontallobsdemens? Finns det några andra alternativ mot stelhet? OKarl Nej, Madopark verkar inte fungera vid frontallobsdemens. Ja, det går att ta dessa båda läkemedel samtidigt. De verkar …

Läs mer »