Hem > Allergi

Allergi

Allergi innebär en överkänslighetsreaktion, där immunförsvaret överreagerar på ett ämne som kommit in i kroppen.

Allergi- och överkänslighetsreaktioner är onormala försvarsreaktioner från kroppen på ämnen som för de flesta människor är helt ofarliga.

Antalet individer som drabbas av dessa reaktioner har ökat påtagligt under senare delen av 1900-talet, framförallt i de industrialiserade delarna av världen.

Man brukar upp/definiera allergier på olika sätt:

1. Överkänslighet

Överkänslighet används som ett överordnat begrepp och innebär att individens känslighet för olika stimuli är ökad. Överkänsligheten kan vara immunologiskt betingad och kallas då och den kan bero på icke immunologiska mekanismer och kallas då inte allergi.

Termen bör användas för att beskriva objektivt reproducerbara symtom och sjukdomstecken som orsakats av exponering för ett definierat stimulus med en dos som tolereras av friska individer. En konsekvens av denna strikta definition är att vissa begrepp som total drug sensitivity och multiple chemical sensitivity liksom tillstånd med en mängd olika symtom, till exempel dem som tillskrivs amalgam i tandfyllningar, inte uppfyller kriterierna. För denna grupp har föreslagits benämningen känslighet.

2. Allergi

Med allergi menas överkänslighetsreaktioner utlösta via immunologiska mekanismer. Det innebär bland annat att det kan finnas möjlighet att påvisa den specifika allergin via olika allergitester.

Allergi

Behandling av allergi

Än så länge går det inte att bota allergi, men det går att dämpa kroppens känslighet genom att vänja/träna immunförsvaret så att det reagerar mindre starkt.

Annars går behandlingen ut på att lindra symptomen av allergi. Det innefattar tablettbehandling, nässprej och ögondroppar. Om allergin påverkar luftvägarna inkluderas även inhalationsläkemedel.

Behandlingen ska börjas innan symptomen bryter ut för bästa effekt.

 

Källor: Wikipedia, Astma- och allergilinjen