Hem > Artros – förslitning och smärta i lederna

Artros – förslitning och smärta i lederna

Artros är den vanligaste formen av reumatisk ledsjukdom i Sverige. innebär en obalans mellan nedbrytning och uppbyggnad av ledbrosket som leder till bristande funktion i leden.

Eftersom det kan vara svårt att få rätt diagnos och ännu svårare att få rätt behandling, är det viktigt att du skaffar dig kunskap för att vara så förberedd som möjligt när du möter vården. Ett medlemskap i Reumatikerförbundet ger dig både kunskap och nätverk.

artrosRisken att utveckla artros ökar med stigande ålder. En artrosangripen led är stel och patienten besväras av . Idag finns ingen behandling som stoppar sjukdomsförloppet. Fysisk aktivitet har däremot en mycket positiv påverkan.

Vem drabbas av artros

Totalt har ungefär 7–800 000 personer i Sverige artros. Man räknar med att 5 % av befolkningen mellan 35 och 54 år har artrosförändringar enligt röntgen. Sjukdomen blir vanligare med stigande ålder även om den också förekommer i yngre åldrar. Män och kvinnor drabbas i lika hög utsträckning.

Vissa yrken med långvarig, upprepad eller tung belastning på framför allt höft- och knäleder medför ökad risk för artros. Övervikt, fysisk inaktivitet och elitidrott är andra riskfaktorer. Normal idrottsutövning utgör inte någon risk för artros utan är bra för lederna. Idrottsskador däremot, såsom menisk- och korsbandskador i knäna, ökar risken för artrosutveckling. Det finns även en ärftlighet för sjukdomen.

Symtom på artros

Symtomen kommer ofta smygande. Ofta börjar artrosen i en led, men den kan också starta på flera ställen samtidigt. Artros medför stelhet i den sjuka leden, minskad rörlighet och smärta.

Smärtan uppträder först vid rörelse och belastning men när sjukdomen försämras uppkommer smärtan även i , särskilt vid höftledsartros. Leden kan också bli inflammerad vilket yttrar sig som svullnad och värmeökning. Inflammationen är oftast lindrig och övergående. Ibland känns artrosen som en instabilitet eller muskelsvaghet.

Ibland förekommer akut smärta och svullnad, särskilt i stora leder. Det kan då vara fråga om någon form av kristallartrit som kan behandlas med antiinflammatoriska och/eller kortisoninjektioner.

Källa: Reumatikerförbundet