fbpx
Hem > Biverkningar

Biverkningar

En biverkan är en oönskad effekt av en läkemedelsbehandling och brukar delas in i tre olika typer av biverkningar:

  • de som beror på läkemedlets verkan
  • de som beror på oönskade effekter
  • de som beror på olika typer av allergiska reaktioner eller överkänslighetsreaktioner

Läkemedlets effekter

Somliga biverkningar har direkt att göra med läkemedlets verkan. Ett läkemedel som sänker blodtrycket gör ofta att man kan känna sig lite yr, till exempel när man går ur sängen på morgonen. Detta beror just på att blodtrycket är lågt och är en helt ofarlig biverkan.
Den som tar lugnande medel kan ofta känna sig trött och även detta har direkt att göra med läkemedlets verkan. Denna effekt medför att man bör vara försiktig med t ex bilkörning om man tar lugnande medel.

Oönskade effekter

En annan typ av biverkningar beror på att vissa läkemedel har en del oönskade effekter, dvs. effekter utöver den verkan man vill uppnå.
Exempel på sådana effekter kan man se hos läkemedel mot depression, som ofta ger muntorrhet och hjärtklappning. Penicillin och andra antibiotika kan hos en del människor ge diarré, vilket beror på att tarmens normala bakterieflora rubbas.

Både de effekter som har att göra med medlets verkan och de som är oönskade är oftast lindriga och övergående, även om de kan vara påtagliga i början av behandlingen. Den som får sådana besvär gör därför oftast klokt i att försöka stå ut med obehagen och se om de går över. Det kan också vara aktuellt att resonera med den läkare som skrivit ut medicinen. Vissa obehag kan minskas genom till exempel en förändrad dosering av läkemedlet. Det finns dock situationer där man bör avbryta behandlingen.

Allergiska reaktioner

En tredje, mera ovanlig typ av biverkningar, beror på olika former av allergiska reaktioner eller överkänslighetsreaktioner. De vanligaste är hudutslag av olika slag. I ovanliga fall kan man också få till exempel feber och influensaliknande symtom. Även blodbildning och leverfunktion kan påverkas.

Den som under läkemedelsbehandling råkar ut för till exempel hudutslag eller feber bör snarast möjligt kontakta sin läkare.

Här kan du själv rapportera misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket.

Källa: Fass.se