Hem / Äldre

Äldre

Läkemedelsanvändningen bland äldre är ett problematiskt område; förskrivning av för höga doser, olämpliga läkemedel och biverkningar av behandling är vanligt. Varje år blir cirka 35 000 äldre så sjuka av sina läkemedel att de måste få sjukhusvård. Men det går att förebygga runt 60 procent av sjukhusinläggningarna. Därför finns speciella läkemedelsföreskrifter för äldre och läkemedel, samt vägledningar om läkemedelsgenomgångar.Vad kan jag göra åt min mans medicinlista?

medicinlista

Frågan gäller min man, 74 år. Han har Parkinson sedan ca 13 år med trolig parkinsondemens alt. Lewy Body-demens sedan 4 år. Sedan han flyttade till särskilt boende har han fått två nya mediciner, Circadin och Mirtazapin. Jag tycker han delvis har blivit mer förvirrad, ökade sömnsvårigheter, ständig hunger. Jag …

Läs mer »

Hjälper Madopark mot frontallobsdemens?

Madopark hjälper inte vid frontallobsdemens

Jag har en äldre kvinnlig släkting som behandlas med Norspan plåster för frontallobsdemens? Går det att ta Madopark och Norspanplåster samtidigt? Hjälper Madopark mot frontallobsdemens? Finns det några andra alternativ mot stelhet? OKarl Nej, Madopark verkar inte fungera vid frontallobsdemens. Ja, det går att ta dessa båda läkemedel samtidigt. Tyvärr …

Läs mer »

Vad kan jag göra åt mina stela fötter?

Det är inte ovanligt med stela fötter

Jag har högt blodtryck och tar för detta Atacand, Norvasc, Seloken och Trombyl. Jag tar också Magnesium och Hagtorn för oregelbunden hjärtrytm. Nu undrar jag över mina stela fötter. Stelheten startade i tårna och har nu brett ut sig till hela foten. Har varat några år och långsamt blivit sämre. Kan …

Läs mer »

Finns det en koppling mellan Imovane och beteendet?

Imovane

Jag har en anhörig som är över 90 år med underliggande sjukdomar som skelettcancer och hudcancer. Han har också råkat ut för känselbortfall i fotsulorna. Han har inte ätit tabletter tidigare i större mängd men har nu utanför hans läkares ordination fått grannen som är en äldre fd allmänläkare att …

Läs mer »

Är det normalt att ta så här mycket mediciner?

Vid en läkemedelsgenomgång går personalen tillsammans med en apotekare igenom medicinlistan

Svärfar bor på servicehus och läkaren där sköter medicineringen. Nu tycker personalen att svärfar blivit mer orolig och deprimerad, speciellt på kvällar och nätter. De vill nu göra en demensutredning på svärfar men vi är säkra på att han inte alls är dement. I och med mötet med minnesenheten satte …

Läs mer »