Hem / Internationellt

Internationellt
Prescrire inte imponerad av utvecklingen 2012

Den franska medicinska tidskriften Prescrire, som har en ganska kritisk hållning till läkemedelsindustrin, meddelade nyligen att tidskriften under 2012 inte delade ut sitt pris ”Pilule d’Or” eftersom man inte tyckte att det fanns någon tillräckligt bra vinnare. Vill du ha mer? Prenumerera på nyhetsbrevet. Kommer varje onsdag kväll med veckans alla …

Läs mer »

Bra följsamhet till svenska rekommendationer om p-piller

Flera medier har under den gångna veckan uppmärksammat risken för blodpropp hos kvinnor som använder olika typer av kombinerade p-piller, det vill säga de som innehåller både östrogen och gulkroppshormon. Diskussionen har föranletts av en pågående debatt i Frankrike och bygger inte på några nya vetenskapliga rön. Vill du ha …

Läs mer »

WEF lyfter upp antibiotikaresistens som stor global risk

Den världsomspännande globala organisationen World Economic Forum arbetar för att förbättra tillståndet i världen genom att engagera företag, politiska, akademiska och andra ledare i samhället för att forma globala, regionala och industriella agendor. Tidigare i veckan, på en presskonferens i London, varnade WEF för och lyfte upp antibiotikaresistens som en stor …

Läs mer »

Ny TB-medicin godkänd i USA

Det amerikanska läkemedelsverket FDA har godkänt det nya tuberkulosläkemedlet bedaquiline (Sirturo), som del av en kombinationsbehandling för att behandla vuxna med multiresistent tuberkulos när andra alternativ inte är tillgängliga. Sirturo godkändes enligt FDA:s accelererade godkännandeprogram, där FDA har möjlighet att snabbt godkänna ett läkemedel för att behandla en allvarlig sjukdom baserat på …

Läs mer »

Allvarliga hudreaktioner för telaprevir i kombination med peginterferon alfa och ribavirin

Amerikanska läkemedelsverket FDA går nu ut och varnar för allvarliga hud-biverkningar när hepatit C-läkemedlet telaprevir kombineras med peginterferon alfa och ribavirin. Vill du ha mer? Prenumerera på nyhetsbrevet. Kommer varje onsdag kväll med veckans alla inlägg. Ställ en egen fråga och få svar direkt till din e-post. Tipsa en vän - …

Läs mer »

Nytt läkemedel på gång som minskar alkoholkonsumtion

Det europeiska läkemedelsverket EMA, och dess kommitté för humanläkemedel (CHMP) rekommenderar att EU-kommissionen ska godkänna Lundbecks läkemedel Selincro (nalmefen), för reduktion av alkoholkonsumtion hos vuxna med alkoholberoende. Selincro rekommenderas att användas i kombination med psykosocialt stöd. Vill du ha mer? Prenumerera på nyhetsbrevet. Kommer varje onsdag kväll med veckans alla inlägg. Ställ en egen fråga och …

Läs mer »

FDA manar till ökad försiktighet med Champix

I en ny säkerhetsuppdatering manar det amerikanska läkemedelsverket FDA till ökad försiktighet med Champix (vareniklin), som används för  rökavvänjning hos vuxna. Champix har i studier visat sig möjligtvis öka risken för kardiovaskulär sjukdom, samt kunna försämra patienter i deras sjukdom. Vill du ha mer? Prenumerera på nyhetsbrevet. Kommer varje onsdag kväll med …

Läs mer »
I footnotes