Hem / CNS / Kan jag ta Arctic Root samtidigt som jag tar Esertia?
Arctic Root samtidigt

Kan jag ta Arctic Root samtidigt som jag tar Esertia?

Jag har tagit 10 mg i cirka två år, men apoteket bytte till Esertia 10 mg eftersom det är billigare.

Jag har precis köpt på apoteket efter att ha hört mycket bra om det naturläkemedlet. Jag har hört tidigare att jag inte ska ta tillsammans med min medicin. Därför vill jag kolla så att jag kan ta Arctic Root samtidigt med min antidepressiva medicin?

/Stoffe

Cipralex och Esertia är samma läkemedelssubstans (sertralin), de har bara olika namn. Som du säker känner till byter apoteken sedan några år till ett billigare men likvärdigt preparat om det finns ett sådant.

Så här står det i Fass för Cipralex, under rubriken Varningar & försiktighet: ”Förekomsten av biverkningar kan öka vid samtidig användning av SSRI och naturläkemedel som innehåller johannesört (Hypericum perforatum).”

Därför ska du inte ta Johannesört samtidigt som du tar läkemedel som innehåller .

Du kan ta Arctic Root samtidigt med sertralin

Arctic Root är ganska dåligt studerat så det finns inte mycket dokumentation på det. Motsvarande varning finns inte för Arctic Root så det bör gå bra att kombinera dessa. Nästa gång du träffar din läkare bör du informera om att du även tar naturläkemedel.

Denna fråga publicerades i nr 37 2015.