Hem > Forskning

Forskning

SwedenBIO kartlägger svenska läkemedelsprojekt

läkemedelsprojekt

Tillsammans med Business Sweden och VINNOVA har SwedenBIO sedan 2006 årligen inventerat de svenska bolagens portfölj av läkemedelsprojekt från preklinik fram till godkända produkter. Resultaten presenteras i en rapport, den så kallade ”pipelinerapporten”. Rapporten tas fram för att marknadsföra svensk life science i ett globalt perspektiv, för att identifiera behov …

Läs mer »

Svensk teknik renar avloppsvatten från läkemedel

avloppsvatten

Forskare från KTH i Stockholm, tillsammans med industripartners, har tagit fram en vattenreningsteknik som till nästan 100 procent tar bort oxazepam och ett 20-tal andra läkemedelsrester från avloppsvatten. Den nya vattenreningstekniken från KTH – kallad membrandestillering (MD) – har testats vid MD-anläggningen på Sjöstadsverket i Stockholm. Mängden oxazepam uppmättes till 282 …

Läs mer »

Sjukskrivna som får KBT har mindre sjukfrånvaro

KBT

KBT minskade sjukfrånvaron med en fjärdedel det efterföljande året hos de personer som inte var sjukskrivna vid behandlingsstarten. Däremot ledde multimodal smärtbehandling (MMR) till ökad sjukfrånvaro. Det visar en färsk studie om rehabiliteringsgarantins effekter, utifrån Region Skånes resultat, som presenteras samma dag som den nya överenskommelsen om Sjukskrivningsmiljarden och Rehabiliteringsgarantin …

Läs mer »

Spelberoende kan lindras med KBT och samtal

spelberoende

I Stockholms län beräknas cirka 5 000 personer ha så pass allvarliga problem med spel om pengar att de skulle behöva behandling. Bäst vetenskapligt stöd finns för kognitiv beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal. Forskningsresultat pekar även mot att enkla och korta insatser, t.ex. information och enkla råd, kan vara effektiva. …

Läs mer »

Intressant hur vår mat- och sovklocka fungerar

mat- och sovklocka

Idag skriver Astrid Johansson i DN en intressant artikel om hur vår interna mat- och sovklocka fungerar. Artikeln kommer som en sidoartikel till en intervju med professorn i mat- och måltidskunskap i Kristianstad, Maria Lennernäs. Mat- och sovklockan ”finns” på riktigt Mellan kl 9 och 11 är vi som mest …

Läs mer »

Läkemedel mot högt blodtryck kan minska demensrisk

demensrisk

Enligt en studie publicerad i den brittiska läkartidningen BMJ, kan en speciell sorts blodtrycksläkemedel som kallas angiotensinreceptorblockerare (ARB) minska demensrisk. Risken kan sänkas med nästan 25 procent att utveckla Alzheimers sjukdom och demens, jämfört med patienter som fick andra läkemedel. Det kan också vara så att för dem som redan …

Läs mer »

Kombinera inte ACE-hämmare och ARB vid hjärtsvikt

ACE-hämmare och ARB

Två vanliga läkemedel för högt blodtryck hjärtsvikt, ACE-hämmare och ARB (angiotensin-receptor-blockerare), bör enligt en ny studie inte kombineras vid behandling av just hjärtsvikt. Studien presenterades idag vid den nu pågående ESC-kongressen i Barcelona i Spanien. Det har länge diskuterats om de båda läkemedelsgrupperna ska kombineras. Var för sig har de …

Läs mer »