Hem / CNS / Kan jag inte kombinera citalopram och metoprolol?
citalopram och metoprolol

Kan jag inte kombinera citalopram och metoprolol?

Jag tar förebyggande mot och har genom detta ett normalt blodtryck. I flera år har jag varit nedstämd pga trauma i familjen, men genom antidrepessivt läkemedel mår jag bra, men vill fortsätta äta detta förebyggande.

Läste idag följande på en bipacksedel: ”Var försiktig med att kombinera Orifarm med läkemedel som innehåller osv”. Eftersom jag tar , som innehåller detta ämne, undrar jag vad som gäller?

Ska jag byta något läkemedel eller kan jag fortsätta med citalopram och metoprolol?

Kvinna, 65 år

Det finns vetenskapliga data som tyder på att koncentrationen av Seloken kan öka i blodet om man samtidigt tar Citalopram, därför står det skrivet så i bipacksedeln.

Däremot är det inte helt klarlagt om detta i sin tur ger någon ytterligare effekt på blodtrycket, så att du skulle kunna ”riskera” ett lågt blodtryck.

Den rekommendation som ges i Sverige är att följa blodtryck och puls. Om dessa är stabila är det bara att fortsätta. Om dessa sjunker, eller om du känner dig andfådd, yr, upplever ojämna hjärtslag eller får blåaktig färgade naglar, prata med din läkare. Ev ska ni då sänka dosen på Seloken.

Sluta inte med något av läkemedlen innan du pratar med din läkare.