Hem > Interaktioner

Interaktioner

Interaktion betyder samverkan, samspel eller ömsesidig påverkan. Termen används inom många, vitt skilda områden.

Inom medicin innebär hur ett påverkar ett annat. Alla läkemedel, och fungerar inte tillsammans. Då kan de krocka med varandra, vilket också kallas , eller att de interagerar med varandra.

Eftersom många patienter har flera läkemedel, är det mycket viktigt att känna till detta, innan ett läkemedel kan kombineras med ett annat.

Vad undrar du över? Ställ din fråga här!

Eller titta på den här filmen.