fbpx
Hem > Läkemedel > Användning > Paracetamol ger flest förgiftningar
förgiftningar
Förgiftningar eller tillbud med läkemedel var vanligast hos vuxna och svarade för drygt hälften av frågorna. Kemikalier eller kemiska produkter stod för drygt en fjärdedel, illegal narkotika/ internetdroger för 4 % medan växter, kosmetika/hygienprodukter, insektsbett, ormbett och tillbud med svamp utgjorde en mindre andel.

Paracetamol ger flest förgiftningar

Förgiftningar med paracetamol är den vanligaste läkemedelsförgiftningen. Det framgår av Giftinformationscentralens årsrapport för 2018.

GIC skriver i sin rapport att förgiftningar med paracetamol är fortsatt den i särklass vanligaste läkemedelsförgiftningen. I juni drogs dock den långverkande beredningsformen (tablett 665 mg) tillbaka från den svenska marknaden. Under året har också antalet frågor om paracetamol minskat med 9 %, vilket antas bero på (och speglas av) ett minskat antal samtal om överdoser med långverkande paracetamol.

Under året besvarades 93 416 samtal, en minskning med ca 1 % jämfört med 2017. Samtalen från sjukvården utgör 31 % av det totala antalet samtal under 2018. Andelen sjukvårdssamtal ökar årligen (2018 med 2 % jämfört med föregående år). Samtalens medicinska komplexitet tilltar också vilket, dygnet runt, leder till ökat engagemang av Giftinformationscentralens läkare (bakjourer). Under året var centralens läkare inkopplade vid ca 6 000 samtal, en ökning med ca 12 % jämfört med 2017.

Giftinformationscentralen tog emot 29 026 frågor som gällde barn <10 år. De tillbud som ligger bakom dessa frågor medför oftast ingen eller bara liten risk. Endast vid 6 % av frågorna rekommenderades de uppringande att uppsöka sjukvård. Av frågorna om barn gällde 73 % åldersgruppen 1-4 år och något oftare pojkar än flickor. Olycksfall i hemmiljö, samt feldosering eller förväxling av läkemedel, var vanligast. Majoriteten av frågorna (87 %) gällde förtäring.

De vanligaste läkemedlen, och antalet frågor för varje läkemedel, var:

Läkemedelssubstans Antalet frågor
Paracetamol 2 595
Prometazin 1 128
Zopiklon 947
Propiomazin 946
Alimemazin 686
Tramadol 607
Ibuprofen 599
Sertralin 597
Quetiapin 553
Pregabalin 535

LÄS MER: Färre förgiftningar när Alvedon 665 drogs in.

 

Thanks for installing the Bottom of every post plugin by Corey Salzano. Contact me if you need custom WordPress plugins or website design.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.