Hem > Läkemedel (sida 4)

Läkemedel

Läkemedel, farmaka, eller i dagligt tal ”medicin”, är varor som ska ”förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom eller symtom på sjukdom eller att användas i likartat syfte”. Läkemedlet skall tillföras människor eller djur och det skall vara en bruksfärdig produkt, inte en råvara. Läkemedlen baserades från början huvudsakligen på naturprodukter, främst medicinalväxter, men många framställs numera syntetiskt.

 

Vad är interaktion mellan läkemedel?

interaktion

Interaktion betyder samverkan, samspel eller ömsesidig påverkan. Inom läkemedelsområdet är detta extra viktigt eftersom interaktion innebär hur ett läkemedel påverkar ett annat. Många patienter, ffa äldre, använder idag flera läkemedel samtidigt. Därför är det väldigt viktigt att känna till hur ett läkemedel interagerar med andra, eftersom det talar om vilka …

Läs mer »

Vad är en bipacksedel och hur används den?

bipacksedel

Med alla läkemedel, både receptfria och receptbelagda, följer ju med en så kallad bipacksedel. Men vad är det egentligen och varför ska det finns med? Sten L En bipacksedel är ett sorts informationsblad som följer med alla läkemedel. I princip alla läkemedelsmyndigheter idag, inklusive europeiska EMEA, amerikanska FDA och det …

Läs mer »