Hem > Mirtazapin

Mirtazapin

Mirtazapin används för att behandla . Det är ett så kallat antidepressivt ., och finns i läkemedel som , Mirtin och Remeron-S.

 

Mirtazapin fungerar så här

Läkemedlet ökar aktiviteten av signalsubstanserna serotonin och noradrenalin i hjärnan.

Signalsubstanser är ämnen som överför impulser mellan nervceller i hjärnan. Serotonin och noradrenalin är signalsubstanser som kan påverka stämningsläget. När man är deprimerad kan hjärnans noradrenalin- och serotoninsystem vara i olag. Då kan läkemedlet öka aktiviteten av signalsubstanserna så att stämningsläget blir normalt igen.

Det kan ta upp till några veckor innan du börjar må bättre. Den fortsatta förbättringen sker sedan gradvis, och det kan ta två till tre månader innan du är återställd.

Mirtazapin

En del personer kan uppleva en försämring under den första tiden av behandlingen. Då är det viktigt att följa läkarens anvisningar och inte själv ändra dosen eller avbryta behandlingen.

 

Källa: 1177.se