Hem > Neurologi > Narkolepsi

Narkolepsi

Narkolepsi är en neurologisk sjukdom som rubbar hjärnans reglering av sömn och vakenhet. Den som har narkolepsi är sömnig på dagarna och får ofta attacker av muskelsvaghet i samband med olika känslotillstånd. Narkolepsi går inte att bota, men det finns läkemedel som höjer vakenheten och förbättrar nattsömnen.