Hem / Nyhet / Begränsad användning av läkemedel som innehåller kodein till barn och vissa vuxna

Begränsad användning av läkemedel som innehåller kodein till barn och vissa vuxna

Rapporter om allvarliga av som innehåller kodein, vid smärtlindring till , har utvärderats. Begränsad användning av kodein vid smärtlindring till barn rekommenderas, för att hos vissa patientgrupper minska riskerna för bland annat andningssvårigheter.

Rekommendationer för barn

För att minska riskerna och säkerställa att läkemedlet endast ges som smärtlindring till de barn där nyttan överväger riskerna rekommenderas följande:

  • Läkemedel som innehåller kodein ska endast användas för behandling av akut kortvarig måttlig smärta hos barn över 12 år, och endast om den inte kan lindras med andra smärtlindrande läkemedel såsom eller , på grund av risken för andningsdepression.
  • Kodein ska inte användas alls hos barn (under 18 år) som opererar bort tonsiller eller polyper vid behandling av obstruktiv sömnapné, då dessa patienter löper större risk för andningsproblem.
  • Produktinformationen för läkemedel som innehåller kodein ska innehålla en varning om att barn med tillstånd som är förknippade med andningsproblem inte ska använda kodein.

Rekommendationer för vuxna

Eftersom risken för biverkningar även finns för vuxna, bör kodein inte användas av personer som är ultrasnabba metaboliserare, oavsett ålder, och inte heller av ammande mödrar eftersom kodein kan passera över till spädbarnet via bröstmjölken.

Produktinformationen för läkemedel som innehåller kodein kommer att uppdateras. För mer information se länkar under Relaterad information på Läkemedelsverkets hemsida.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *