Hem / Nyhet / Riksrevisionen ska granska patientsäkerheten
patientsäkerheten

Riksrevisionen ska granska patientsäkerheten

Bristande patientsäkerhet orsakar vårdskador, vilket medför ett stort mänskligt lidande och betydande kostnader för samhället. Därför har nu Riksrevisionen  inlett en granskning av patientsäkerheten i Sverige, med utgångspunkt i en genomförd förstudie. Syftet med granskningen är att analysera om staten har gett vården tillräckliga förutsättningar för att främja en god patientsäkerhet. Resultatet kommer att presenteras i en rapport, med planerad publicering februari 2015.

Patientsäkerhetslagen från 2011 syftar till att komma tillrätta med systemfel och göra arbetet med patientsäkerhet mer främjande genom ökat fokus på förebyggande åtgärder. Lagen innebär bland annat att vårdgivarna får ett större ansvar för inträffade incidenter och att patienterna och deras närstående ska ges möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet. Trots det vårdas nästan 10 procent, eller drygt 100 000, av alla patienter för skador som orsakats inom hälso- och sjukvården. Av dessa får cirka 10 000 bestående men och 3 000 personer avlider.

– Vi ska granska om staten har gjort tillräckligt för att främja en god patientsäkerhet i vården, säger riksrevisor Jan Landahl i ett pressmeddelande.

Tillsynsansvaret ligger på IVO och staten har flera satsningar inom området patientsäkerhet. Årliga överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har ingåtts för 2011-2014 som ett sätt att minska antalet vårdskador på sikt. Regeringen har också gett Socialstyrelsen i uppgift att utarbeta ett förslag på nationell strategi för patientsäkerhet och kontinuerligt lämna lägesrapporter inom området. Trots ny lagstiftning och riktade statliga satsningar kvarstår flera problem. Fler patienter anmäler vårdskador och lämnar klagomål idag.


Vill du ha mer?

Prenumerera på nyhetsbrevet. Kommer varje onsdag kväll med veckans alla inlägg.

Ställ en egen fråga och få svar direkt till din e-post.

Tipsa en vän - klicka på dela-knapparna nedan.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *