Hem > Serotonergt syndrom

Serotonergt syndrom

Antidepressiva kan påverka eller påverkas av många andra läkemedel. Därför är det viktigt att du berättar för läkaren vilka andra läkemedel du använder.

Om du tar flera läkemedel som påverkar halterna av serotonin i hjärnan finns en liten risk för så kallat . Det är mycket ovanligt och innebär att serotoninsystemet överstimuleras. Symtomen är till exempel hög feber, muskelsammandragningar, skakningar, oro, rastlöshet, förvirring, , svettningar eller diarré. Att få alla symtom är väldigt ovanligt. Men om du får något eller några av symtomen ska du genast kontakta läkare.

På grund av risken för serotonergt syndrom bör du till exempel inte använda vissa läkemedel samtidigt. Du bör inte heller använda läkemedel som innehåller johannesört tillsammans med antidepressiva läkemedel.

Källa: 1177.se