Hittade detta för

fysisk träning

Bra med fysisk träning vid depression

En systematiska översikt från Cochrane-institutet i Danmark, visar att fysisk träning vid depression ger en måttlig effekt på depressionssymtom. Depression är en av de vanligaste orsakerna till ohälsa, förtida död,...

Läs mer »