Hem / Nyhet / Regeringen inför stöd för apotek i glesbygd

Regeringen inför stöd för apotek i glesbygd

För att upprätthålla en god läkemedelsförsörjning i hela landet inrättar regeringen ett särskilt stöd för glesbygdsapotek. En av de faktorer som kommer att beaktas för att få ta del av bidraget är avståndet mellan det apotek som ansöker om stöd och närmast närliggande apotek.

Ansökan om bidrag kommer att ske till TLV, som nu inleder arbetet med att utarbeta föreskrifter om hur statsbidragets storlek ska beräknas och föreskrifter om hur förordningen ska verkställas. Tidplaneringen och föreskriftsarbetet inleds inom de närmsta veckorna.

Nuvarande avtal om särskilda åtaganden avesseende apotekstäckning och överlåtelserestriktioner gäller fram till början av 2013. Vissa av de apotek som omfattas av avtalen är inte lönsamma och det skulle kunna finnas en risk för att de läggs ned efter att avtalen gått ut.

Enligt Regeringen får tillståndshavaren ansöka om bidrag i efterskott för det öppenvårdsapotek tillståndet avser. Bidrag får huvudsakligen lämnas till apotek som under det kalenderår som närmast föregår bidragsåret:

  • var beläget mer än tjugo kilometer från ett annat öppenvårdsapotek,
  • hade sina lokaler öppna så att konsumenter kunde få tillgång till läkemedel under samtliga kalendermånader, och
  • hade försäljningsintäkter av läkemedel som uppgick till minst en miljon kronor, men inte mer än tio miljoner kronor

Läs mer på Regeringens och TLVs webbplatser.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *