Hem > Tagg-arkiv: äldre

Tagg-arkiv: äldre

Därför ska du begära att få en läkemedelsgenomgång

läkemedelsgenomgång

Vid en läkemedelsgenomgång går en farmaceut (apotekare eller receptarie) igenom alla dina läkemedel och dina sjukdomar för att på bästa sätt optimera din läkemedelsbehandling. Detta är extra viktigt om du är äldre och/eller har många läkemedel. Ju fler läkemedel du har desto större är risken att de krockar med varandra. …

Läs mer »

Andelen äldre med olämpliga läkemedel har halverats

olämpliga läkemedel

Andelen personer över 80 år som får olämpliga läkemedel utskrivna har minskat från 32 procent 2010 till 15,2 procent 2017. Det visar resultat från projektet Koll på läkemedel som arbetar med äldres läkemedelsbehandling. Därmed är också ett av projektets mål uppnått: att halvera andelen från 2010 års nivå. Men variationen mellan …

Läs mer »

Vad kan jag göra åt min mans medicinlista?

medicinlista

Frågan gäller min man, 74 år. Han har Parkinson sedan ca 13 år med trolig parkinsondemens alt. Lewy Body-demens sedan 4 år. Sedan han flyttade till särskilt boende har han fått två nya mediciner, Circadin och Mirtazapin. Jag tycker han delvis har blivit mer förvirrad, ökade sömnsvårigheter, ständig hunger. Jag …

Läs mer »

Vanligt med biverkningar hos äldre personer på akuten

akuten

Det är vanligt med biverkningar på akuten visar en ny studie. Cirka 40 procent av drygt 700 studerade patienter på en akutvårdsavdelning i Solna hade minst en läkemedelsbiverkning, enligt en ny studie vid Karolinska universitetssjukhuset. – De vanligaste biverkningssymtomen var cirkulationsrubbningar och därefter elektrolytrubbningar och blödningar. Det var mest kardiovaskulära och …

Läs mer »