Hem / Tagg-arkiv: äldre

Tagg-arkiv: äldre

Vad kan jag göra åt min mans medicinlista?

medicinlista

Frågan gäller min man, 74 år. Han har Parkinson sedan ca 13 år med trolig parkinsondemens alt. Lewy Body-demens sedan 4 år. Sedan han flyttade till särskilt boende har han fått två nya mediciner, Circadin och Mirtazapin. Jag tycker han delvis har blivit mer förvirrad, ökade sömnsvårigheter, ständig hunger. Jag …

Läs mer »

Vanligt med biverkningar på akuten

Cirka 40 procent av drygt 700 studerade patienter på en akutvårdsavdelning i Solna hade minst en läkemedelsbiverkning, enligt en ny studie vid Karolinska universitetssjukhuset. – De vanligaste biverkningssymtomen var cirkulationsrubbningar och därefter elektrolytrubbningar och blödningar. Det var mest kardiovaskulära och CNS-aktiva läkemedel som gav biverkningar, säger Diana Rydberg, specialistläkare vid klinisk farmakologi …

Läs mer »

Patienter på Apodos har sämre kvalitet i sin behandling

Omkring 185 000 äldre i Sverige använder Apotekets tjänst ApoDos för att hantera sina läkemedel. Enligt en avhandling vid Sahlgrenska akademin, inkluderande 24 146 äldre i Västra Götaland, har ApoDos-användarna oftare en sämre kvalitet i sin läkemedelsbehandling, även om hänsyn tas till att dessa patienter oftare är äldre, sjukare och oftare …

Läs mer »