Hem > amlodipin

amlodipin

Amlodipin tillhör läkemedelsgruppen kalciumflödeshämmare och används mot högt blodtryck och förebyggande mot kärlkramp.