Hem > Tagg-arkiv: behandling

Tagg-arkiv: behandling

Nytt kunskapsdokument om behandling av narkolepsi

narkolepsi

Narkolepsi är en relativt ovanlig sjukdom, och Sverige beräknas cirka 4 000 personer ha diagnosen. Patienter som har sjukdomen har ofta en komplex symtombild som kan kräva individualiserat och samordnat expertstöd med insatser från bland annat neurolog, psykiater, sjukgymnast och dietist. Läkemedelsverket har publicerat en genomgång av kunskapsläget för läkemedelsbehandling av …

Läs mer »

Njurfunktion viktigt för rätt behandling

njurfunktion

Enligt en ny rapport från SBU (Statens Beredning för medicinsk utvärdering), är det viktigt att bedöma en persons njurfunktion på ett tillförlitligt sätt. Det har stor betydelse för att kunna fatta bra beslut om behandling. Det mått som bäst beskriver hur väl njurarna fungerar är filtrationshastigheten i glomeruli (glomerular filtration rate, …

Läs mer »