Hem / Tagg-arkiv: forskning

Tagg-arkiv: forskning

Vetenskap och fakta är grunden här på FA

vetenskap och fakta

Kunskap som har tagis fram genom vetenskapliga studier är det bästa faktaunderlaget för att utvärdera om ett läkemedel fungerar och gör det som det är tänkt att göra. Därför är vetenskap och fakta den bästa grunden för en korrekt och effektiv läkemedelsanvändning. Vetenskap & Allmänhet, VA, är en nationell ideell …

Läs mer »

LIF presenterar program för bättre vårdkvalitet, jämlik vård och fler jobb

Läkemedelsindustriföreningen (LIF) presenterar ett forskningspolitiskt program där läkemedelsindustrin, sjukvården och universiteten måste få igång ett bättre fungerande samarbete för att åter lyfta Sverige som ett land med stark position inom medicinsk forskning. Vill du ha mer? • Prenumerera på nyhetsbrevet. Kommer varje onsdag kväll med veckans alla inlägg. • Ställ …

Läs mer »

SwedenBIO kartlägger svenska bolagens läkemedelsprojekt

Tillsammans med Business Sweden och VINNOVA har SwedenBIO sedan 2006 årligen inventerat de svenska bolagens portfölj av läkemedelsprojekt från preklinik fram till godkända produkter och presenterar resultatet i en rapport, den så kallade ”pipelinerapporten”. Vill du ha mer? • Prenumerera på nyhetsbrevet. Kommer varje onsdag kväll med veckans alla inlägg. …

Läs mer »

SBU samarbetar med VR kring kunskapsluckor i vården

Nyttan och riskerna har inte undersökts på ett vetenskapligt tillförlitligt sätt för många medicinska metoder i hälso- och sjukvården, som därför behöver studeras mer. Vill du ha mer? • Prenumerera på nyhetsbrevet. Kommer varje onsdag kväll med veckans alla inlägg. • Ställ en egen fråga och få svar direkt till …

Läs mer »

Prescrire inte imponerad av utvecklingen 2012

Den franska medicinska tidskriften Prescrire, som har en ganska kritisk hållning till läkemedelsindustrin, meddelade nyligen att tidskriften under 2012 inte delade ut sitt pris ”Pilule d’Or” eftersom man inte tyckte att det fanns någon tillräckligt bra vinnare. Vill du ha mer? • Prenumerera på nyhetsbrevet. Kommer varje onsdag kväll med veckans …

Läs mer »

Utredning ska ska se över hur registerforskning kan utnyttjas bättre

Regeringen har tillsatt en utredning för att se över regleringen kring den registerbaserade forskningen. Utredaren ska bland annat se över hur myndigheter i större utsträckning ska kunna lämna ut uppgifter för forskningsändamål och hur olika register ska kunna samköras samtidigt som skyddet för enskildas integritet respekteras. Vill du ha mer? …

Läs mer »

AZ samarbetar med kinesiskt universitet kring forskning på örtmedicin

Astrazeneca inleder ett forskningssamarbete med Fudan University, ett av Kinas ledande universitet när det gäller forskning om hjärt/kärlsjukdomar. Forskningsavtalet är inriktat på prekliniska studier med målet att förstå verkningsmekanismen hos leonurin, en substans som utvunnits ur Herba leonuri, en ört som används som ett traditionellt kinesiskt läkemedel. Kännedom om hur …

Läs mer »