Hem / Tagg-arkiv: regeringen

Tagg-arkiv: regeringen

Utredning ska ska se över hur registerforskning kan utnyttjas bättre

Regeringen har tillsatt en utredning för att se över regleringen kring den registerbaserade forskningen. Utredaren ska bland annat se över hur myndigheter i större utsträckning ska kunna lämna ut uppgifter för forskningsändamål och hur olika register ska kunna samköras samtidigt som skyddet för enskildas integritet respekteras. Vill du ha mer? …

Läs mer »

Regeringen har narkotikaklassat sju nya substanser

På förslag av Folkhälsoinstitutet har Regeringen beslutat (SFS 2012:974) att sju substanser ska klassas som narkotika från den 1 februari. Anledningen är att det på Internet finns information om försäljning och användning som tillsammans med gjorda beslag visar att missbruket av de sju substanserna har ökat. Vill du ha mer? …

Läs mer »

Etizolam och etylfenidat klassas som narkotika

Regeringen har beslutat att etizolam och etylfenidat ska klassas som narkotika från den 15 december 2012. Bakgrunden är att missbruket av etizolam och etylfenidat har ökat under 2012. Läkemedelsverket respektive Statens Folkhälsoinstitut därför har föreslagit regeringen att substanserna ska förklaras som narkotika. Etizolam har medicinsk användning i ett fåtal andra länder …

Läs mer »
I footnotes