Hem / Tagg-arkiv: register

Tagg-arkiv: register

Kritik mot satsning på nationella kvalitetsregister

kvalitetsregister

I en rapport från Riksrevisionen som presenteras idag den 11 december kritiseras statens satsningar på nationella kvalitetsregister. Riksrevisionen menar att det finns risk att statens satsningar på de nationella kvalitetsregistren inom vården styr fel Riksrevisionen skriver: ”Statens ökade satsningar på nationella kvalitetsregister stödjer inte kvalitetsarbetet inom vården. Regeringen bör därför …

Läs mer »

Utredning ska ska se över hur registerforskning kan utnyttjas bättre

Regeringen har tillsatt en utredning för att se över regleringen kring den registerbaserade forskningen. Utredaren ska bland annat se över hur myndigheter i större utsträckning ska kunna lämna ut uppgifter för forskningsändamål och hur olika register ska kunna samköras samtidigt som skyddet för enskildas integritet respekteras. Vill du ha mer? …

Läs mer »