Hem / Tagg-arkiv: SBU

Tagg-arkiv: SBU

Bra med fysisk träning vid depression

En systematiska översikt från Cochrane-institutet i Danmark, som kommenteras av SBU, visar att träning vid depression ger en måttlig effekt på depressionssymtom. Depression är en av de vanligaste orsakerna till ohälsa, förtida död, produktionsbortfall och arbetsoförmåga i världen. Cirka nio procent av befolkningen beräknas ha haft något förstämningssyndrom det senaste året. …

Läs mer »

Ny handlingsplan för den nationella läkemedelstrategin

Den nationella läkemedelsstrategin är ett ambitiöst projekt med syfte att få en nationell kraftsamling kring prioriterade förbättringar inom läkemedelsområdet. Nu finns en reviderad handlingsplan med aktiviteter för 2013. Efter beslut från högnivågruppen kommer bl.a. ett nytt nationellt forum att upprättas för horizon scanning av nya läkemedelssubstanser. Detta forum syftar till att samordna …

Läs mer »

Blodprov räcker inte för att ställa diagnos Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom diagnostiserar man ibland med hjälp av ett ryggvätskeprov. Forskare har länge försökt hitta enklare metoder för att ställa diagnos. Stort hopp har satts till blodprover. En ny rapport från SBU (Statens beredning för medicins utvärdering) visar dock att blodprov inte kan användas för att ställa diagnos. För att …

Läs mer »
I footnotes