Hem > Tagg-arkiv: SBU

Tagg-arkiv: SBU

Bra med fysisk träning vid depression

fysisk träning

En systematiska översikt från Cochrane-institutet i Danmark, visar att fysisk träning vid depression ger en måttlig effekt på depressionssymtom. Depression är en av de vanligaste orsakerna till ohälsa, förtida död, produktionsbortfall och arbetsoförmåga i världen. Cirka nio procent av befolkningen beräknas ha haft något förstämningssyndrom det senaste året. Kvinnor drabbas …

Läs mer »