Hem / Tagg-arkiv: SKL

Tagg-arkiv: SKL

Roche sänker priset på Zelboraf i Sverige

Den 26 oktober 2012 beslutade TLV att vemurafenib (Zelboraf) inte är kostnadseffektivt till det pris som angavs i ansökan och därmed inte skulle ingå i högkostnadsskyddet. Läkemedlet bedömdes ge en positiv effekt på överlevnad och patienternas hälsorelaterade livskvalitet men till ett alltför högt pris. Vill du ha mer? Prenumerera på nyhetsbrevet. Kommer …

Läs mer »

Sjukskrivna som får KBT har mindre sjukfrånvaro

KBT minskade sjukfrånvaron med en fjärdedel det efterföljande året hos de personer som inte var sjukskrivna vid behandlingsstarten. Däremot ledde multimodal smärtbehandling (MMR) till ökad sjukfrånvaro. Vill du ha mer? Prenumerera på nyhetsbrevet. Kommer varje onsdag kväll med veckans alla inlägg. Ställ en egen fråga och få svar direkt till …

Läs mer »

Vården måste bli mycket bättre på innovationer

Hälso- och sjukvården kommer att behöva präglas av fler innovationer när det gäller hur vården organiseras, utförs och levereras för att klara framtidens utmaningar. Det framgår av en rapport som Vinnova och Stockholms läns landsting inom ramen för det strategiska området Innovationskraft i offentlig verksamhet som är ett samarbetsavtal som SKL …

Läs mer »

Ny handlingsplan för den nationella läkemedelstrategin

Den nationella läkemedelsstrategin är ett ambitiöst projekt med syfte att få en nationell kraftsamling kring prioriterade förbättringar inom läkemedelsområdet. Nu finns en reviderad handlingsplan med aktiviteter för 2013. Efter beslut från högnivågruppen kommer bl.a. ett nytt nationellt forum att upprättas för horizon scanning av nya läkemedelssubstanser. Detta forum syftar till att samordna …

Läs mer »
I footnotes