Hem / Warfarin

Warfarin

Warfarin är ett som används för att förhindra att blodproppar bildas i blodkärlen. Men kan få medicinen som förebyggande behandling om man har ökad risk för att få blodproppar.

Medicinen tillhör läkemedelsgruppen blodförtunnande medel, som även kallas antikoagulantia. Det verksamma ämnet är och finns i produkter som heter och Warfarin.

Warfarin används så här

Det kan vara lite besvärligt att hitta rätt dos, vilket också kan ta lite tid. När rätt dos är inställd, ska man ta medicinen regelbundet, varje dag. Det är mycket viktigt att följa doseringsschemat, dels för att undvika proppbildning, dels för att effekten av läkemedlet inte ska bli för kraftig. Blir effekten för kraftig finns det risk för blödningar.

Hela dosen bör tas vid samma tidpunkt varje dag.

Medicinen kan tas med eller utan mat.

Det är viktigt att man äter en allsidig kost när man behandlas med läkemedel som innehåller warfarin. Plötsligt förändrade matvanor kan påverka läkemedlets effekt.

Warfarin fungerar så här

Medicinen minskar effekten av , som behövs för att blodet ska koagulera, det vill säga levra sig. På så sätt motverkas bildningen av blodproppar i blodkärlen.

 

Källa: 1177.se

 

I footnotes